Biznesowa przyszłość: dlaczego transformacja jest niezbędna?

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, firmy na całym świecie stają przed wyzwaniem dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych. W takich okolicznościach transformacja organizacji staje się nie tylko modnym hasłem, ale także kluczową kwestią dotyczącą przetrwania i  wyznaczania kierunku, w  którym powinien podążać biznes, aby się rozwijać.

Case study cyfrowej transformacji – jak osiągnąć pożądane wyniki?

Cyfrowa transformacja stała się nieodłączną częścią strategii organizacji na całym świecie. Mimo ogromnych inwestycji w technologie i procesy, statystyki sukcesu pozostawiają wiele do życzenia. Wiele z transformacyjnych inicjatyw, nie spełnia nawet małej części pokładanych w  nich oczekiwań. Jednocześnie rośnie świadomość, jakie są kluczowe czynniki niepowodzeń i którymi obszarami trzeba się zaopiekować, aby osiągnąć pożądane wyniki transformacji.

Zespół Transformation Team PMI PC: Eksperci od skutecznych zmian

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, organizacje muszą być gotowe na przekształcenia, zarówno te zaplanowane, jak i te wynikające z nieprzewidywalnych zdarzeń. Dlatego też powstaje coraz więcej inicjatyw i programów mających na celu wspieranie liderów i organizacji w procesie transformacji. Jedną z takich inicjatyw jest Transformation Team, który powstał w Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC).